Skip to main content
Om oss

Gården har varit i familjens ägo sedan 1800-talet, Mats och hans söner Mattias, Erik och Joel som idag driver odlingarna blir den femte generationens brukare.

Jordbruk och skogsbruk har växt till vad som nu är ett modernt och aktivt lantbruksföretag med frukt och bär som huvudsaklig inriktning.

Att odla för att komma åt den bästa tänkbara smaken är ett starkt intresse som har gått i arv.

Vi är certifierade enligt IP Svenskt Sigill med tilläggen Klimatcertifiering och IP-Arbetsvillkor. Detta innebär att vi utöver den gällande lagstiftningen och kraven på kontrollerad bevattning, gödsling och växtskydd även förbinder oss att minska vår miljöpåverkan samt ha justa arbetsförhållanden för våra anställda.

Ädlakull

Enligt sägnen bodde trollen under den kulle som kallas Ädlakull. Trollen hade alltid haft ett gott förhållande till sina grannar och med bonden hade de ett avtal - om de fick en tunna öl årligen så skulle de hjälpa till med skörden. Bonden tvivlade dock på trollens ord och de hämnades illa genom att göra drängen blind. Sedan den dagen fick bonden inte någon mer hjälp med skörden.

Kontakta oss

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0709-39 44 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0702-03 43 39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0730-70 84 65

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0734-34 47 61